Information Center for Israeli Art English

נירית טקלה

נירית טקלה, ישראלית, נולדה באתיופיה ב-1985

הוראה

המחלקה לאמנות, שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב