Information Center for Israeli Art English

קים טקץ, צייר, נולד בדנפרופטרובסק, אוקראינה, ב-1963. עלה לישראל ב-1992.

לימודים

1979 - 1983 מכללה לאמנות, דנפורופטובסק
המכון הממלכתי הגבוה לאמנות בקייב