Information Center for Israeli Art English

משה טשאוסקי, נולד בוילנה לפני מלחמת העולם השניה. 1960 עלה לישראל.

לימודים

למד באקדמיה לאמנות בוילנה