Information Center for Israeli Art 38
English

אירה יאן, ציירת, נולדה בקישינב 1869. איירה את ספריו של חיים נחמן ביאליק. נפטרה בתל אביב 1919. 2004 יצא לאור ספרה של רות בקי קולונדי - ''הכניסיני תחת כנפך - מסע בעקבות אירה יאן'', הוצאת הקיבוץ המאוחד, מגדרים.