Information Center for Israeli Art English

שחר יהלום

שחר יהלום, נולדה ב-1980 בקיבוץ עין חרוד.

לימודים

2002-2006- לימודי B.Ed בית הספר לאמנות המדרשה, בית ברל

פרסים

2003 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סב
א2004 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2005 מלגת הצטיינות, המדרשה - בית הספר לאמנות, מכללת בית ברל, כפר סב
א2005 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2007 מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר, קרן וולף
2007-2006, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2010 קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2012 פרס האמן הצעיר, משרד התרבות והספורט