Information Center for Israeli Art English

שלמה יהל, צייר. חבר קיבוץ מעין ברוך.

לימודים

בוגר המכון לאמנות, תל-חי
ביה''ס הגבוה לציור, תל-אביב