Information Center for Israeli Art English

דנה יואלי

דנה יואלי, ישראלית, נולדה בארצות-הברית ב-1979

לימודים

2002-2005 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2004-2005 אוניברסיטת המבורג למדעים שימושיים, המבורג, גרמניה
2008-2010 תואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו

פרסים

2004 מלגה, DAAD
2005 פרס נועם שודופסקי ז"ל לאמן ישראלי צעיר, המחלקה לאמנות ע"ש בלנש ורומי שפירו, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010 מלגת שהייה, Real Presence, בלגרד, סרביה
2012 פרס האמן הצעיר, משרד התרבות והספורט
2013 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2013 מלגת שהייה, IDA, הנובר, גרמניה
2014 מענק, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2015 מענק, קרן יהושוע רבינוביץ' לתרבות, תל-אביב
2016 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2016 מענק, קרן משפחת אוסטרובסקי