Information Center for Israeli Art English

מרק יודל

מרק יודל, עוסק בעיצוב קרמי, נולד בארה''ב 1956. עלה לישראל 1973. 1979 - 1987 עבד בהולנד. 1979 - 1981 עבד בקיבוץ כפר מנחם אצל משה סעידי. 1983

לימודים

1976-78 האקדמיה החופשית לאמנות פלסטית, ההאג, הולנד
1976 מכון חולון לטכנולוגיה, עיצוב תעשייתי
1978-79 לימודים עם פחר ז'ופ פרווויין, קאפל מערב, הולנדיה
1979-84 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים BA ,קרמיקה
1984 סמינר לקרמיקה, ראקו, אוסטריה, לימודי התמחות

הוראה

1979-81 קיבוץ כפר מנחם, אגף קרמיקת אדריכלות, אסיסטאנט

פרסים

1984 פרס שפירא עבור הישגים בלימודים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בשביל עיצוב קרמיקה
1984-1983, מענק השתלמות, קצר מועד, קרן תרבות אמריקה-ישראל, ללימודים בסמינר בינ-לאומי לקרמיקה, ראקו, אוסטריה
1992 עולה גמר בתחרות בקרמיקה
2002 פרס אליקס דה רוטשילד לפיסול קרמי בסימפוזיון לקרמיקה, תל חי, פרס שלישי בסימפוזיום ה5