Information Center for Israeli Art English

יעל יודקוביק, נולדה בישראל. גרה ועובדת בתל אביב.

לימודים

תואר ראשון, המחלקה לעיצוב תעשייתי, בצלאל, ירושלים
פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

פרסים

פרס בהצטיינות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת
מלגה לאמנויות יפות ע'ש קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, משרד התרבות והספורט
פרס המועצה לתרבות ואמנות, משרד החינוך והתרבות, Sports Prize
Performance Prize Artists'Association in Israel Fund
פרס תמיכה,, מפעל הפיס