Information Center for Israeli Art English

אלברט יוחאי, צייר, נולד באלכסנדריה, מצרים, 2008-1931.

הצייר יוחאי מטוס נולד באלכסנדריה, מצרים בשנת 1931. בשנת 1950 עלה לישראל. נפטר בתל אביב-יפו בשנת 2008.

לימודים

1958-62 מכון אבני, ת"א, אצל שטרייכמן, סטימצקי, מוקדי, ארגוב
1963-67 למד בפאריס בביה"ס הגבוה לאמנות יפה, במשך שלוש שנים, צרפת

פרסים

1962 מדלית כסף בתערוכת סטודנטים ברומא, איטליה