Information Center for Israeli Art English

סופי יונגרייז, ציירת. גרה בקנדה.

לימודים

1970 - 1976 ביה''ס הגבוה לציור, תל אביב
1981 - 1982 סיטה, פריז

הוראה

1977-1992 עסקה בהוראת אמנות במוסדות שונים