Information Center for Israeli Art English

זוודיתו יוסף-סרי, ישראלית, נולדה באתיופיה ב-1983.

זווידיתו יוסף נולדה באתיופיה בשנת 1983. בהיותה בת שבע עלתה עם משפחתה לישראל במסע שארך כשנתיים, דרך מחנה המעבר בגונדר. לאחר עלייתה גדלה בעיר אשדוד. עם סיום שרותה הצבאי החלה לעסוק לראשונה באמנות. בשנת 2009 למדה שנה של לימודי אחיות, אולם פרשה מלימודים אלו כעבור שנה והחלה ללמוד אמנות במכללת ספיר. חיה ופועלת ברמת-גן.

לימודים

2014 בית הספר לאמנות חברה ותרבות, המכללה האקדמית ספיר