Information Center for Israeli Art English

בלהה יחזקאלי (קריגר ברזל), נולדה בטבריה, 1927.

לימודים

חינוך וערבית, אוניברסיטת בר אילן
1979 - 1980 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
לימודי אמנות אצל צבי שור, אהרון גלעדי, פרופס

הוראה

עוסקת בהוראה בבתי-ספר
1964 ייסדה את סמינר ''תלפיות'', נתניה