Information Center for Israeli Art English

פנינה ייני (פסיה), ציירת. נולדה ברוסיה, 1906. עלתה ארצה ב-1925. חברה בקיבוץ אפיקים. למדה בקורסים של ציירי הקיבוצים, עין כרם, ירושלים, ובקורס למורים לציור בהדרכת ינקו ב''אורנים''. ב-1970 זכתה בפרס עידוד מטעם מועצת עמק הירדן. הציגה תערוכה באפיקים בהיותה בגיל 90.

לימודים

למדה בקורסים של ציירי הקיבוצים, עין כרם, ירושלים.
בקורס למורים לציור בהדרכת ינקו ב"אורנים".

פרסים

1970 פרס עידוד היצירה, מועצה אזורית, עמק הירדן