Information Center for Israeli Art English

אוסי ילון, ציירת ואמנית מיצב, נולדה בישראל ב-1959. משנת 1994 עוסקת בתחקיר ועריכה של סרטים דוקומנטריים. עובדת יחד עם נעמי ליס מיברג. חברה בקבוצת טייטלבאום.

לימודים

1984 בוגרת החוג לתולדות האמנות ותיאטרון, אוניברסיטת תל אביב
1990 המדרשה לאמנות, בית ברל