Information Center for Israeli Art English

יחיא ימיני

יחיא ימיני, ישראלי, יליד תימן, 1896–1986.

יחיא ימיני נולד בשנת 1896 בצנעא, תימן. בילדותו למד בחדר ואחר כך בבית ספר של 'כל ישראל חברים'. הוא עלה לארץ-ישראל בשנת 1898 בקירוב. בשנת 1908 החל ימיני ללמוד במחלקת הכסף-פיליגרן של בצלאל והמשיך לעבוד בה עד לשנת 1917. הוא פעל במסגרת קבוצת 'כתר', בניהולם של דובנו ושניאור, בקבוצת 'קו לבן' (1920–1921) בניהול שטריך ובקבוצה בניהולו של שמואל פרסוב. עסק בסיתות אבן עבור עיטורי בית ימק"א בירושלים. בשנת 1924 הקים בית מלאכה עצמאי שפעל ברחוב הירשנברג בירושלים. בשנת 1929 הצטרף לסדנה גם בנו, יעקב ימיני.

יצירותיו של ימיני, מרביתן בתחום עיצוב היודאיקה ובטכניקת הפיליגרן, הושפעו מסגנון האומנות שעוצב בבצלאל. חלק מן הדגמים שביצע עוצבו על ידי זאב רבן.

לימודים

1908–? בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים

פרסים

1931 מדליית כסף, התערוכה הקולוניאלית הבינלאומית, פריז, צרפת