Information Center for Israeli Art English

יעקב ימיני, ישראלי, 2010-1929.

יעקב ימיני נולד בירושלים בשנת 1929. אביו היה האומן והצורף יחיא ימיני. בסוף שנות ה-40 למד במחלקה למתכת ב"בצלאל החדש". לאחר לימודיו הצטרף ימיני לסדנה של אביו. סגנון העיצוב של ימיני ממשיך את יצירתו של אביו, תוך הכנסת השפעות של המודרניזם האירופי. הדבר התבטא בשילוב של אותיות מרובעות, בהדגשת הגיאומטריה של הצורות. בנו הוא האומן בועז ימיני.

לימודים

1950-1947 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים