Information Center for Israeli Art English

דורית יעקבי

רות דורית יעקבי, ישראלית, 2015-1952.

דורית יעקבי נולדה במושב ארבל בשנת 1952. אביה, אברהם בן דן יחזקאל, שימש כעיתונאי של "פלסטיין פוסט". בנעוריה למדה בבית הספר "בויאר" בירושלים. בשנת 1980, לאחר לימודי פסיכולוגיה, השתקעה בעיר ערד ולמדה אמנות בבאר שבע ואחר כך במדרשה לאמנות. היתה ממקימות רובע האמנים בעיר. בשנת 2003 הקימה את "האישה של אלף הקולות", מיצב מתפתח וגדול ממדים בסטודיו שלה בערד.

יצירותיה של יעקבי אופיינו בשימוש נרחב בטקסטורות ובאימפסטו כבד. הדימויים שהופיעו בציוריה נטו לסמליות פסיכולוגית וכללו דמויות נשיות ארכטיפיות, התיחסויות למוות ועוד.

לימודים

1978 תואר ראשון בפסיכולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
1982-1979 בוגרת, המרכז לאמנות חזותית, באר-שבע
1983 המדרשה לאמנות, רמת השרון

פרסים

1981 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת לאמנים צעירים
1986 קרן אמריקה-ישראל, פרס שרת לאמנים צעירים
1988 פרס משרד החינוך והתרבות
1989 מענק פרויקט אמנות של הועדה הקנדית לאמנויות
1992 מענק פרויקט אמנות של הועדה הקנדית לאמנויות
1992 פרס לאמן יוצר באמנות פלסטית ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1992 מענק פרויקט אמנות של הועדה הקנדית לאמנויות
1996 פרס עידוד היצירה, ירושלים, משרד החינוך והתרבות
2004 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות
2010 פרס מישל קיקואין, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר, תל-אביב

פסלים במרחב הציבורי

2003 הנחת אבן פינה למשכן "רוח המדבר" בערד - מוזיאון על שם דורית יעקבי DYM