Information Center for Israeli Art English

שרון יערי

שרון יערי, ישראלי, נולד ב-1966.

שרון יערי נולדה בחולון בשנת 1966. בסוף שנות ה-80 למד ספרות ופילוסופיה. במחצית שנות ה-90 של המאה ה-20 למד צילום בבצלאל. בעבודתו המוקדמת יצר יערי צילום סטודיו ומיצבים. משנות ה-2000 יוצר יערי תיעוד של דימויים משולי העיר המודרנית, בחלקם משולבות דמויות אנושיות, תוך שהוא מדגיש את פעולת ההתבוננות של מושאי הצילום ושל הצלם כאמן.

לימודים

1989 - 1990 פילוסופיה וספרות, אוניברסיטת תל אביב
1990 - 1994 בוגר המחלקה לצילום,אקדמיה לאמנויות "בצלאל", ירושלים
1997 - 1998 לימודים לתואר שני, אוניברסיטת דרבי, אנגליה

הוראה

בצלאל אקדמיה לאמנויות, ירושלים

פרסים

1996 מלגת הצטיינות קרן שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל, לציור ופיסול
1997 פרס האמן הצעיר, משרד החינוך והתרבות
1999 פרס ג'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2000 פרס, משרד החינוך התרבות והספורט
2004 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2005 הפרס לאמנות ישראלית, קרן נתן גוטסדינר
2009 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2010 פרס קונסטנטינר לצילום לאמן ישראלי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב