Information Center for Israeli Art English

גיל יפמן

גיל יפמן, ישראלי, נולד ב-1979.

לימודים

1994–1997 אמנות ועיצוב, תיכון אורט, טבעון
1997–1998 אבינועם קוסובסקי
1998–2003 ב"א, המחלקה לאמנות, בצלאל
2007 עיצוב אופנה, המרכז להכשרה מקצועית, ירושלים
2008–2010 תרבות יהודית, מכללת עלמא, תל-אביב

פרסים

2008 מלגה, עלמא מכללה עברית, תל-אביב
2010 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2011 מלגת שהייה, מכון גתה, דיסלדורף