Information Center for Israeli Art 49
English

חנה יצחקי (נויבאואר), ישראלית, ילידת גרמניה, 2006-1920.

חנה יצחקי נולדה בשנת 1920 בחוות הרמנסברג שעל יד הכפר ויזנט בדרום גרמניה. אביה היה יקותיאל יעקב נויבאואר, רב ובעל חווה שעסקה גם בהכשרה ציונית. בשנת 1933 היגרה המשפחה, בעקבות התגברות האנטישמיות בגרמניה, לאמסטרדם, הולנד. יצחקי היתה פעילה בתנועות נוער ציוניות ובסוף שנות ה-30 למדה גרפיקה והוראת האמנות באמסטרדם. לאחר כיבוש הולנד ע"י גרמניה עסקה יצחקי בזיוף תעודות עבור המחתרת ההולנדית. בשנת 1943 נשלכה משפחתה ללווסטרבורק ומשם למחנה הריכוז ברגן בלזן, בעוד יצחקי מסתתרת בזהויות בדויה בסוף המלחמה נישאה ועלתה לארץ ישראל בעלייה בלתי לגאלית. בתחילה התגוררה בחיפה ובשנת 1950, לאחר גירושיה, עברה להתגורר בקיבוץ אפיקים. בשנת 1951 נישאה בשנית לחבר הקיבוץ יוסף יצחקי. בשנות ה-50 למדה קרמיקה אצל הדוויג גרוסמן בירושלים. בשנת 1952 בנתה בקיבוץ תנור לקרמיקה, בעזרתו של רודי להמן. וב-1960 רכש הקיבוץ כבשן חשמלי. בשנת 1970 נבנה בקיבוץ בית מלאכה חדש לקרמיקה.

לימודים

?-1940 בית ספר מקצועי לאמנויות (Kunstnijverheidschool), אמסטרדרם, הולנד
1951 השתלמות בקרמיקה, משרד החינוך
קרמיקה, אצל הדוויג גרוסמן, ירושלים
1970-1965 שתלמוות, אוניברסיטת חיפה, חיפה

הוראה

אמנות, קיבוץ אפיקים

פרסים

1999 פרס עידוד היצירה, מועצה אזורית, עמק הירדן