Information Center for Israeli Art English

עלמה יצחקי

עלמה יצחקי, ישראלית, נולדה ב-1984.

עלמה יצחקי נולדה בתל אביב-יפו בשנת 1984. לאחר לימודי אמנות ב"מדרשה" החלה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב. נושא התזה שלה עסקה ב-"מעשה הפסיכואנליטי". מאז 2012 היא עובדת על דוקטורט בנושא זה.

לימודים

2005-2002 בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל (בהצטיינות)
2009-2005 התוכנית הבין-תחומית ע"ש עדי לאוטמן לתלמידים מצטיינים, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו
2011-2008 תואר שני בפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו
2012 ואילך לימודים לתואר שלישי, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו

פרסים

2004 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2005 פרס מוזיאון רמת-גן לבוגר "המדרשה" מצטיין, המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת גן
2010-2005, מלגת התוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, אוניברסיטת תל אביב, תל-אביב
2012 פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן צעיר, בית האמנים, ירושלים
2012 שהות-אמן על שם ברונר, תוכנית לחילופי אמנים תל-אביב - דיסלדורף, דיסלדורף, גרמניה
2014 פרס רפפורט לצייר ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב