Information Center for Israeli Art English

אמון יריב

אמון יריב, ישראלי, נולד ב-1975.

אמון יריב נולד בשנת 1975 לבעל "גלריה גורדון" ישעיהו (שעיה) יריב ושל המשוררת הלית ישורון. בשנת 2004 קיבל על עצמו את ניהול הגלריה. עיקר יצירתו של יריב היא בתחום הציור. עבודותיו הן ברובם תצלומי טבע דומם מבויימים, העוסקים באיקונוגרפיה וביוגרפיה, כמו גם בטבעו של הדימוי האמנותי.

לימודים

2002-1998 תואר ראשון, המחלקה לצילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

2004-05, פרס ז'ראר לוי לצלם צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
2005 ציון לשבח, פרס רפאל אנג'ל לצלם צעיר