Information Center for Israeli Art English

טליה ישראלי

טליה ישראלי, ישראלית, נולדה ב- 1976.

טליה ישראלי נולדה בירושלים בשנת 1976. בין השנים 2002-1998 למדה אמנות בבצלאל. בין השנים 2005-2003 התגוררה בלונדון, אנגליה, שם השלימה תואר שני באמנות. יצירותיה של ישראלי הן במדיום הציור. הנושא העיקרי המופיע ביצירותיה הוא המפגש בין בתרבות הפופולארית לבין הנוף הישראלי.

לימודים

1998 ארט סטודנט ליג, , ניו יורק, ארצות-הברית
2001 תוכנית לחילופי סטודנטים, בית ספר לאמנות גלזגו, בריטניה
2002 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2004 תואר שני, גולדסמית קולג', לונדון, בריטניה

הוראה

2006- המחלקה לאממות, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2010-2008 אמנות, עמות "כנפיים", תל אביב-יפו
2012-2009 המחלקה לאמנות, מכללה לאמנות מנשר, תל אביב-יפו
2011 Fulbright תוכנית בינלאומית לחילופי חינוך

פרסים

2001 פרס להצטיינות בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2002 פרס ע"ש אהוד אלחנני, המחלקה לאמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2003 מלגה ללימודי תואר שני, אגודת אנגלו-ישראל
2006 Celeste Art Prize- UK
2009-2011, מלגת יצירה / סטודיו ע"ש מיטשל ולוריין פרסר