Information Center for Israeli Art English

טלי כהן גרבוז, צלמת, נולדה בעפולה, 1951.מפרסמת מאמרים וכותבת ביקורת תערוכות צילום

לימודים

בוגרת המחלקה לצילום במדרשה לאמנות, רמת השרון
תורת הספרות, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

משנת 1985 עוסקת בהוראת הצילום בקאמרה אובסקורה, תל אביב
מכללת שער הנגב
המדרשה, רמת השרון
המדרשה לצילום גאוגרפי, תל אביב
כללת הסטודיו, ובסטודיו הפרטי