Information Center for Israeli Art 38
English

מירית כהן כספי

מירית כהן כספי, ישראלית, נולדה ב-1960

מירית כהן כספי בסוף שנות ה-90 החלה לעבוד בסטודיו בחלל תחנת הכח בחיפה. פסליה המוקדמים, משנות ה-80 של המאה ה-20, נשאו אופי ארס-פואטי והעלו על הדעת עבודות נגרות. בראשית שנות ה-90 יצרה סדרת עבודות קטנות ממדים המבוססות על מבנה קופסאות. מאוחר יותר עברה ליצור אסמבלאז'ים ואובייקטים אחרים בעלי מטען ביוגרפי-פמיניסטי, שחלקם החלה האמנית לשלב דימויים דיגיטאלים.

לימודים

1984-1980 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

1982 - 1989 מכון לקידום נוער שוחר אמנות ומדע, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1988-1985 תיכון קריית חיים, חיפה
1988 ואילך רכזת המגמה לאמנות פלסטית, בית הספר השש שנתי רעות לאמנויות, חיפה
1996 מכללת ויצ"ו, חיפה

פרסים

1983 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1990 מילגה, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1990 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1991 פרס ע"ש הרמן שטרוק לציור ופיסול, עירית חיפה
1994 פרס האמן הצעיר, קרן תרבות חיפה, חיפה