Information Center for Israeli Art 20
English

יורם כהן, צלם ישראלי. עבד ב''חדשות'', ''העולם הזה'', ''ידיעות הגליל''. גר בטבריה.

לימודים

בוגר מכללה למורים, אוניברסיטת חיפה - ניהול כח אדם.
חוג צילום, מכללת עמק הירדן