Information Center for Israeli Art English

יצחק כהן, ישראלי, נולד בבולגריה ב-1925.

יצחק כהן נולד בסופיה, בולגריה, בשנת 1925. כבר בנעוריו החל לעסוק בציור. בתקופת מלחמת העולם השניה נשלח עם הורו למחנות עבודה. בשנת 1945 עלה לארץ-ישראל והיה ממייסדי קיבוץ איל. בשנת 1956 עבר להתגורר בבאר-שבע, שם עבד בהנהלה של חברת האוטובוסים העירונית. ממייסדי קיבוץ אייל. בשנות ה-80 של המאה ה-20 החל לעסוק בציור, המהווה את עיקר יצירתו. לצד זאת יצר גם בתחום ציור המניטורות. בשנות השמונים החל לצייר. למד אצל הצייר פרויס ווסוק זאד.

לימודים

המרכז לאמנויות באר שבע