Information Center for Israeli Art English

פריץ כהן

פריץ כהן, ישראלי, יליד גרמניה, 1981-1913.

פריץ כהן נולד בשנת 1913 בברלין, גרמניה. בנעוריו למד שנה בבית ספר לרפואה, אולם הפסיק את לימודיו לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון בשנת 1933. לאחר מכן החל לעבוד בעסק המשפחתי, ובמקביל למד כשנה קורס בצילום. בשנת 1936 עלה לארץ ישראל עם משפחתו. הוא עבד גנהג משאית ובמקביל החל לצלם עבור המוסדות הציוניים. בתקופת מלחמת העצמאות גוייס לשירות שרטוט המפות של הצבא. לאחא שנפצע עבר לעבוד בלשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ). בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 התמנה לצלם הראשי של הלשכה. מרבית תצלומיו של כהן מאופיינים בגישה תיעודית ברוח ה"פוטוז'ורנליזם החדש". בין היתר תיעד את משפט איכמן.

לימודים

צילום, בית הספר בריימן, ברלין, גרמניה