Information Center for Israeli Art English

שיבץ כהן

שיבץ כהן, ישראלי, נולד ב-1968.

שיבץ כהן נולד בשנת 1968 וגדל בעיר רחובות. לאחר שרותו הצבאי התגורר כשנה בקליפורני, ארצות-הברית. לאחר שובו לישראל החל ללמוד אמנות בבצלאל. בשנת 1995-1996 שהה בניו יורק, ארצות-הברית במסגרת לימודים. באותה עת שימש אסיסטנט של האמן דניס אופנהיים. עיקר יצירתו של שיבץ היא בתחום הפיסול והמיצב. יצירותיו משלבות בין דימויים אדריכליים לבין עיסוק ביקורתי בדמותו של האמן.

לימודים

1997-1993 בוגר בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1996 תוכנית לחילפי סטודנטים, בית הספר לאמנות חזותית, ניו יורק, ארצות-הברית

פרסים

2002 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2004 פרס איסראכארט, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט