Information Center for Israeli Art English

לימודים

1998 מכללת סיוון, תל-אביב, גרפיקה ממוחשבת
2001-05 מכללת בית ברל, אגף האמנות,הפקולטה ללימודים מתקדמים, כפר סאבא, B.ED.
2006-08 אוניברסיטת חיפה, MFA

פרסים

2009-10, פרס אמן-מורה, משרד התרבות והספורט, מחלקה למוזיאונים לאמנות פלסטית