Information Center for Israeli Art English

אורי כוכבא

אורי כוכבא (ולטר קוך), ישראלי, יליד גרמניה, 2001-1910.

אורי כוכבא נולד בליסה, גרמניה, בשנת 1910. בשנות ה-20 של המאה ה-20 למד אדריכלות בשטוטגרט. באותה עת היה פעיל בתנועת הנוער "בלאו-וייס". בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל והצטרף לקיבוץ נען. בשנת 1938 נשלח, מטעם תנועת "החלוץ" ועליית הנוער להולנד. בשנת 1940 נעצר ונשלח למחנה מעצר לאזרחים בריטים בהולנד ומשם נשלח למחנה מעצר בשלזיה העילית. באותה עת יצר סדרה של חיתוכי לינול. לאחר המלחמה מיעט לעסוק באמנות. בשנת 1957 נסע לגרמניה להדריך בני נוער יהודים. עם שובו, בשנת 1976, הצטרף לסמינר אפעל והיה מנהלו של ארכיון יד טבנקין. רוב יצירותיו נתרמו למוזיאון בית מורדי הגיטאות.