Information Center for Israeli Art English

יוחנן כינורי, צלם, נולד בירושלים 1947.

לימודים

1965-1967 מתמטיקה ופיסיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1970 - 1973 מכללה טכנולוגית ''הרו'', אנגליה

הוראה

1973 -1975 ראש המחלקה לצילום וגרפיקה, מכון פולקר לחקר חומרים, אנגליה
1975 -1976 מרכז המגמה לצילום טכני, מכללת הדסה, ירושלים