Information Center for Israeli Art English

אדיב כמאל, צייר, נולד בדליית אל כרמל, 1950. השתתף בביינאלה של באזל, שוויץ.

לימודים

השתלם בכפר האמנים עין הוד, אצל האמנים י. גרוסברג ומיכאל גרוס