Information Center for Israeli Art English

אביטל כנעני

אביטל כנעני, נולדה ב-1978. חיה ופועלת בתל-אביב.

לימודים

2001-2005 המכללה האקדמית בית ברל, ישראל, BFA
2006-2008 האקדמיה לאומנות בצלאל, ירושלים, MFA

פרסים

2009 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט
2008 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2004-2005, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל