Information Center for Israeli Art English

גאולה כספי, ציירת.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
השתלמות במדרשה למורים לאמנות רמת השרון
אוניברסיטת חיפה
בסדנת ההתמחות ''סטודיו'' בהנהלת גבי בן ז'נו