Information Center for Israeli Art English

מרדכי כפרי

מרדכי כפרי (וולפסדורף), ישראלי, יליד פולין, 2001-1920.

מרדכי כפרי נולד בוורשה, פולין, בשנת 1920. בהיותו בן 13 ועלה לארץ-ישראל דרך צרפת במסגרת "עליית הנוער". הוא נשלך למושב נהלל. בין השנים 1940-1938 שימש כנוטר ב"משמר הנע" ברמת דוד. בשנת 1941 התגייס לבריגדה היהודית. באותה עת עסק בזמנו הפינוי בפיסול. לאחר המלחמה למד פיסול באיטליה. עם שובו לארץ ישראל הקים סטודיו לפיסול בנהלל. עיקר יצירתו של כפרי היה בתחום פיסול האנדרטאות והפורטרטים. האנדרטאות הרבות שהקים מאופיינות בגישה ריאליסטית-סמלית.

לימודים

1949-1946 פיסול, האקדמיה לאמנויות יפות, פירנצה, איטליה

פרסים

1945 בקירוב, מלגת לימודים מטעם ממשלת בריטניה
1966 פרס המועצה אזורית קישון

פסלים במרחב הציבורי

1959 Merhavia
1962 Yiftach Kibbutz
1963 Kfar Bilu
1967 Almagor
1968 Kfar Hess
1968 Nitsaneioz
1969 Dahab, Sinai
1973 Mount Herzl, Jerusalem
1988 Givataim
2000 Sculpture - Face of Rabin, Park Rabin, Yokneam