Information Center for Israeli Art English

עזרה כפרי, צייר ושחקן. נולד בקיבוץ עין החורש, 1948.

לימודים

השתלם בציור אצל המורים משה פרופס, יחזקאל שטרייכמן ומשה מוקדי