Information Center for Israeli Art English

דוד כפתורי

דוד כפתורי (בוטון), ישראלי, 2001-1932.

דוד כפתורי נולד במנשיה, יפו, בשנת 1932. בילדותו למד בבית הספר "תחכמוני" בעיר ואחר כך בתיכון "נורדיה". היה פעיל ב"הגנה" (1948-1937), הפלמ"ח (1942-1941) וכן שירת במסגרת הבריגדה היהודית ולחם בהולנד ובאיטליה. בתקופת מלחמת השחרור לחם בקרב על "גבעה 69" ובקרבות נוספים של חטיבת גבעתי. בין השנים 1960-1950 שירת בשב"כ. בין השנים 1968-1961 התגורר בפריז, צרפת, שם למד אמנות.

עיקר יצירתו של כפתורי היתה במדיום הציור. עבודותיו אופיינו בהפשטה בסגנון גיאומטרי, תוך שימוש במשיכות מכחול אקספרסיביות ואימפסטו.

לימודים

1957-1954 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1960-1958 מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו
1962-1961 אקדמיה של הלובר, פריז, צרפת
1962 אקדמיה ז'וליאן, פריז, צרפת
1973 השתלמות בפדגוגיה, אוניברסיטת תל אביב
1982 השתלמות, אוניברסיטת שיקאגו, ארה"ב

הוראה

1994-1969 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1969-? אמנות, תיכון עירוני י"ד, תל אביב-יפו