Information Center for Israeli Art English

איריס כץ ברגמן, נולדה ישראל 1965.

לימודים

89 - 1985 צילום במכללה לעיצוב ואמנות ''ויצו'' חיפה

פרסים

1992 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת