Information Center for Israeli Art English

אורה כץ

אורה כץ, ציירת, נולדה בפולין, 1937. עלתה ארצה 1948. משנת 1961 חברת קיבוץ בית קמה.

לימודים

1982 - 1985 המכללה לאמנות חזותית, באר שבע