Information Center for Israeli Art 39
English

טוביה כץ

טוביה כץ, נולד בפולין 1936. היגר לארגנטינה 1937. 1955 התגורר בישראל. 1960 עלה לישראל, התיישב בקיבוץ חוקוק. 1976 - 1978 התגורר בברזיל.

פרסים

1969 פרס קרן תרבות אמריקה-ישראל, ללימודים בלונדון, אנגליה
1992 פרס ירושלים, עיריית ירושלים