Information Center for Israeli Art English

רות כץ, ציירת ופסלת, נולדה בעין כרם. שהתה במשך כמה שנים בגרמניה. עוסקת בעיקר בפיסול סביבתי. הציגה עם קבוצת ''מימד''. 1992 הביאנאלה השניה לפיסול, עין הוד.