Information Center for Israeli Art English

מרים כרובי, ציירת. נולדה בפולין. ב-1924 עלתה ארצה.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
סמינר לאמני ההתיישבות העובדת
קורסים בעין הוד