Information Center for Israeli Art English

עדה כרמי-מלמד, ישראלית, נולדה ב-1936.

עדה כרמי-מלמד נולדה בתל אביב בשנת 1936. הוריה היו האדריכל דב כרמי וחיה מקלב. אחיה היה האדריכל רם כרמי. במחצית השנייה של שנות ה-50 של המאה ה-20 למדה אדריכלות בלונדון, אנגליה. בשנות ה-80-70 התגוררה בארצות-הברית. בשנת 1985 שבה לישראל והקימה את משרד האדריכלים "עדה כרמי-מלמד אדריכלים".

בין עבודותיה הידועות בניין בית המשפט העליון (1992), יחד עם רם כרמי, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (1997), בית אבי חי בירושלים (2007) ופרוייקט בניין משרד ראש הממשלה החדש בירושלים ("פרויקט אלמוג").

לימודים

1959-1956 בית-הספר של האיגוד האדריכלי, לונדון, אנגליה
1963-1960 אדריכלות, הטכניון, חיפה

הוראה

1982-1972 פרופסור לאדריכלות, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, ניו יורק, ארצות-הברית
1985 פרופסור אורח, אוניברסיטת ייל, קונטיקט, ארצות-הברית
1991 פרופסור אורח, אוניברסיטת פנסילבניה, פנסילבניה, ארצות-הברית
1993 פרופסור אורח, אוניברסיטת ייל, קונטיקט, ארצות-הברית

פרסים

1974-1973, מענק, המענק הלאומי לאמנויות, ארצות-הברית, למחקר רכבת התחתית של שדרת השני, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1977-1976, מענק, המענק הלאומי לאמנויות, ארצות-הברית, בשביל המחקר ב"לונג איילאנד סיטי", ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1985 מענק, המענק הלאומי לאמנויות, ארצות-הברית, לתיעוד של האדריכלות המודרנית בפלסטינה בשנות 1928-45
1986 מענק סנדברג למחקר ו/או פיתוח, מוזיאון ישראל, ירושלים
1986 מנצחת של תחרות הבין-לאומי לבנין בית המשפט העליון, ירושלים
2006 פרס לעיצוב בית הכנסת בית אברהם, רעננה
2007 פרס ישראל בתחום האדריכלות

פסלים במרחב הציבורי

1974-75 תכנית אב לתחנת כוח של "CON-EDISON"(מפעל כוח חשמל) ,ניו יורק סיטי, ארה"ב
1987-92 תכנית לאוניברסיטה פתוחה, תל-אביב
1991 בניין בית המשפט העליון עם אחיה רפ כרמיi