Information Center for Israeli Art 45
English

בוריס כרמי

בוריס כרמי (וינוֹגרָד), ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 2002-1914.

בוריס כרמי נולד במוסקבה, האימפריה הרוסית (כיום רוסיה), בשנת 1914. בהיותו בן שבע נפטרה אמו והוא חונך על ידי אחותו ואביו, שהיה עורך-דין. הוא נשלח לבית ספר כללי. בשנת 1930 נשלח לבית ספר ופנמייה בויקרסדורף, גרמניה. מאוחר יותר נסע לצרפת, שם למד אתנוגרפיה. שם, החל לעסוק בצילום תיעודי. בשנת 1939 עלה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב. בתחילה שימש כמנהל של חברת ייבוא. בין השנים 1946-1942 שירת בצבא הבריטי במסגרת יחידת המיפוי של הפלוגה העברית. בשנת 1946 עזב את השירות הצבאי והחל לעסוק בצילום. באותה עת אף הצטרף לארגון "ההגנה". בשנת 1947 התמנה לעורך העיתון "חומה", אז עיברת את שמו לכרמי. בתקופת מלחמת העצמאות צילם עבור עיתן "במחנה" (גלגולו של העיתון "חומה"). בין השנים 1976-1952 שימש צלם בעיתונים "דבר" ו-"דבר השבוע".

עיקר יצירתו הצילומית של כרמי היתה כצלם עיתונות. לצד תציעוד מלחמות ישראל עסק בצילום דיוקנאות, בתיעוד העלייה לישראל וצילום ארועים חדשותיים שונים.

לימודים

1936-1933 אתנוגרפיה, הסורבון, צרפת

פרסים

1995 פרס לצילום ע"ש ריטה פורצקי, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2002 פרס אנריקה קבלין לצילום על מפעל חיים, מוזיאון ישראל, ירושלים