Information Center for Israeli Art English

ציפור כרמי, צלמת. נולדה בקרית ענבים. בתה של אנדה עמיר פינקרפלד. חברת מושב כפר יחזקאל.

לימודים

הטכניון, חיפה