Information Center for Israeli Art

רם כרמי

רם כרמי, ישראלי, 2013-1931.

רם כרמי נולד בירושלים. בשנת 1951 הצטרף למשרד האדריכלים של אביו, כרמי-מלצר-כרמי. 1962 פתח בשותפות עם אחותו, עדה כרמי-מלמד, משרד עצמאי בתל אביב. בשנים 1975–1979 ו-1987–1991 היה אדריכל ראשי במשרד השיכון.

לימודים

1948-50 מכון ישראלי לטכנולוגיה-הטכניון-באדריכלות, חיפה
1951-56 השלים את לימודיו בביה''ס לאדריכלות AA (איגוד האדריכלים) בלונדון.

הוראה

1964–1986 מרצה אורח בפקולטה לאדריכלות, בטכניון, חיפה; מרצה אורח בפקולטאות לאדריכלות בארצות הברית, ובאירופה, וביניהן אוניברסיטת קולומביה ופרינסטון
1964 אוניברסיטת שטוטגרט, גרמניה
ביה''ס לאדריכלות AA (איגוד האדריכלים) בלונדון
1987–1991 פרופסור בפקולטה לאדריכלות בטכניון, חיפה

פרסים

1967 פרס רוקח לאדריכלות מבנים ע"ש ישראל רוקח, עיריית תל אביב-יפו, על תכנון בנין אל-על בתל-אביב, יחד עם דב כרמי
1967 פרס מכון אדריכלים ישראליים לזכרו של צבי רכטר, על תכנון מרכז הנגב, באר שבע
1969 פרס ריינולדס על תכנון מרכז הנגב, באר שבע
1970 פרס רוקח לאדריכלות מבנים ע"ש ישראל רוקח, עיריית תל אביב-יפו, על תכנון מבנה מגורים ברחוב בארי, תל-אביב
2002 פרס ישראל בתחום האדריכלות