Information Center for Israeli Art English

בועז בוריס כרמל, צלם. מנכ''ל האגודה לקידום אמנות הצילום. ייצג את ישראל בארבעה כנסים בינלאומיים לאמנות הצילום.