Information Center for Israeli Art English

תמי כשר נחושתן, פסלת קרמית. מנהלת סטודיו לפיסול קרמי בכפר אורנים.

לימודים

בוגרת בצלאל, ירושלים